A Kínai Társadalomtudományi Akadémia munkatársainak látogatása

2024. április 26-a és 2024. május 1-e között a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Etnikai Kisebbségek Irodalmának Intézete munkatársai szakmai tapasztalatcsere programon vettek részt a HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézetben. A két intézmény magyar és kínai kutatói több mint másfél évtizede szoros együttműködésben végeznek kutatásokat Kína, Dél-Szibéria, továbbá Belső- és Közép-Ázsia török, mongol… Continue reading

Látogatás a Kínai Társadalomtudományi Akadémián

A HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézet Etnológiai Osztályának tudományos főmunkatársaként 2023 októberében Kínába utaztam, hogy megbeszéléseket folytassak a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Etnikai Kisebbségek Irodalmának Intézete munkatársaival. A HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézet és a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Etnikai Kisebbségek Irodalmának Intézete munkatársai több mint egy évtizede szoros együttműködésben végeznek kutatásokat Kína, Dél-Szibéria,… Continue reading

Egy darabka történelem

„A Piece of Qing History. The Historical Value of a Sibe Self-taught Historian’s Collection of Genealogies” címmel jelent meg új tanulmányom a Brill Kiadóhoz tartozó Ming Qing Yanjiu című folyóiratban. A kínai sibék genealógiaíró hagyománya a Qing-dinasztiáig (1644–1912) vezethető vissza. Ez a hagyomány mindennél fontosabb szerepet játszott a sibék genealógiai… Continue reading

Konferencia az ázsiai nemzetépítés történetéről és jellemzőiről

A BTK Néprajztudományi Intézet a PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoporttal együttműködve szervezett kétnapos interdiszciplináris konferenciát „Nemzetépítés Ázsiában” címmel. Az Ázsiában zajló nemzetépítési folyamatok megismerése és megértése egyre nagyobb jelentőséggel bír mai világunkban. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a térség országainak gazdasági megerősödése, illetve nemzetközi szerepvállalásuk és politikai befolyásuk növekedése gyakorta… Continue reading

Előadásom Halléban

2023. május 12-14-én a German Association for Asian Scholars (DGA) keretén belül működő Young Scholars Group (YSG) konferenciáján vettem részt Németországban. Az Asia, which way will you swipe? című interdiszciplináris fórumon a résztvevő fiatal kutatók és doktoranduszok az Ázsia-kutatás aktuális kérdésfeltevéseit vitatták meg, mélyrehatóan elemezve az ázsiai társadalmak jelenét alakító… Continue reading

Nápolyi kiküldetés

A BTK Néprajztudományi Intézet Etnológiai Osztályának tudományos főmunkatársaként, az NKFIH „OTKA” fiatal kutatói kiválósági program Örökségesítés és szekularizáció Kínában című projekt vezető kutatójaként tettem látogatást a festői Nápolyban található Università degli Studi di Napoli L’Orientale intézményében. A Kínai Népköztársaság határain belül élő sibe etnikumról, illetve Kína vallás- és etnopolitikájáról folytatott… Continue reading

Sirin mama nyugati hadjárata

Sirin mama nyugati hadjárata, avagy egy istennő születésének csodás története címmel jelent meg új könyvem. A könyv főhőse egy nomád kislány, Sirin. Ez a kislány egy ősöreg halhatatlan segítségével csodás képességekre tesz szert, majd hadba vonul szülei helyett, hogy legyőzzön három, a füves sztyeppék törzseit sanyargató rablóvezért. A rablóvezérek fölött… Continue reading

Silence

Bellér-Hann Ildikó munkásságát ünnepelve jelent meg a Community Still Matters. Uyghur Culture and Society in Central Asian Context című kötet a NIAS Press gondozásában. Ebben a kötetben látott napvilágot legújabb, Silence (1) című tanulmányom. A tanulmány középpontjában Kína északnyugati vidéke, és az ott élő történetírók állnak, nem véletlenül. Azt a… Continue reading

Hagyomány és örökség Kínában

2021. április 13-án a Kőrösi Csoma Társaság meghívására tartottam előadást „Hagyomány és örökség Kínában. A kínai sibék családfaíró hagyományának örökségesítése” címmel. Az online előadást mintegy kilencvenen követték figyelemmel. Előadásomban Északnyugat-Kínába, a Xinjiang Ujgur Autonóm Terület Chabucha’er Sibe Autonóm Járásába kalauzoltam el a hallgatóságot. Ott, az Ötödik faluban él egy idős… Continue reading

Sámánok 2.0

2020. október 21-én „Sámánok 2.0” címen tartottam előadást a „Kína-kutatók a Károlin” című konferencián. A konferencia a KRE BTK Kínai Tanszék és a KRE Sinológiai Kutatócsoport szervezésében zajlott a Károli Gáspár Református Egyetemen, illetve az “online térben”. A konferencia célja az volt, hogy mindazon kutatók bemutassák saját kutatási területüket, akik… Continue reading