Életrajzom

1978-ban születtem Budapesten. Felsőfokú tanulmányaimat A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán végeztem kínai nyelvi és kultúrtörténeti szakirányon.

Kínában még e főiskola hallgatójaként, 2005-ben jártam először, amikor is egy államközi ösztöndíj keretében egy évig a Pekingi Nyelvi és Kulturális Egyetemen tanulhattam kínai nyelvet. Az ott szerzett tudásomnak köszönhetően kezdtem el dolgozni A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, ahol 2009 és 2011 között főiskolai tanársegédként helyezkedtem el.

Időközben, 2009 őszén megkezdtem doktori tanulmányaimat is a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz – Kulturális Antropológia Program keretében. Itt Prof. Dr. Vargyas Gábor tanítványaként mélyedhettem el a kínai sibékre irányuló kutatásaimban.

A Pécsi Tudományegyetem intézményes hátterének köszönhetően több, a kutatásaimat segítő ösztöndíjat elnyertem. Előbb 2010-ben a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat, amelynek keretében a pekingi Központi Nemzetiségi Egyetem Nemzeti Kisebbségek Régi Nyomtatványainak Kutatóintézetében tanultam mandzsu nyelvet. Később 2013-ban, a Campus Hungary Programnak köszönhetően folytattam féléves szakmai gyakorlatot a Xinjiang Ujgur Autonóm Terület Chabucha’er Sibe Autonóm Járási Kulturális Központban. Majd 2014-ben ismét a Campus Hungary Program ösztöndíjasaként folytattam kutatásokat az ugyancsak a Xinjiang Ujgur Autonóm Területen belül található Ili Tanárképző Főiskolán.

Ezek az ösztöndíjak lehetőséget adtak arra is, hogy kapcsolatot építsek ki a kutatásaim végrehajtásának szemszögéből fontosnak tekinthető kínai felsőoktatási intézményekkel. Így 2011 és 2012 között a Xinjiangi Tanárképző Egyetem Etnológiai és Szociológiai Intézetben, 2012 és 2013 között a Daliani Nemzetiségi Intézet Északkeleti Nemzeti Kisebbségek Történeti és Kulturális Kutatóközpontban, 2014 és 2016 között pedig az Ili Tanárképző Főiskola Kínai Sibe Nyelvi és Kulturális Kutatóközpontban folytathattam kutatásaimat vendégkutatói státuszban.

Terepmunkáimat ösztöndíjas kötelezettségeim mellett kezdtem meg 2010-ben, és kisebb-nagyobb megszakításokkal (2010 és 2014 között) összesen 33 hónapot töltöttem el a sibék között. Kutatásokat folytattam a Belső-Mongol Autonóm Területen, Heilongjiang, Jilin, Liaoning és Qinghai tartományokban, illetve a Xinjiang Ujgur Autonóm Területen. Ez utóbbi autonóm területre az intenzív terepmunkákon túl később is visszatértem, hosszú hónapokra – mi több, disszertációmat is itt élve írtam meg.

Hegyek között Xinjiangban.                                                (Xinjiang, 2012. Sárközi Ildikó Gyöngyvér felvétele.)

Magyarországra 2016-ban tértem vissza, hogy az adott év januárjában megvédjem A mártírium homályából: sibe ősök és hősök a nemzetépítés oltárán című értekezésemet.

A doktori cím megvédése után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi és Politikatudományi Intézet Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoportban kezdtem el dolgozni – előbb külső munkatársként, majd 2017 tavaszi szemeszterében tudományos segédmunkatársként.

Még ebben az évben, 2017-ben nyertem el a Magyar Tudományos Akadémia Prémium posztdoktori kutatói ösztöndíját. Ennek köszönhetem, hogy ma a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet Etnológiai Témacsoport tudományos munkatársaként dolgozhatok. Fő kutatási területem a kínai szellemi kulturális örökség program nemzetépítésben betöltött szerepének, az „örökségesítés” folyamatának a vizsgálata. Ezzel szoros párhuzamban folytatok kutatásokat a kínai vallás- és etnopolitikáról, illetve a történetírás, az identitásformálás és a nemzetépítés egybefonódásának kérdéséről.

2017 és 2018 között már a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet munkatársaként végeztem oktatómunkát a Xinjiangi Tanárképző Főiskola Etnológiai és Szociológiai Intézetben. Voltaképpen e két intézmény tette számomra lehetővé, hogy terepmunkáimat mind a mai napig folytathassam.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.