Küldetésem

Sárközi Ildikó Gyöngyvér vagyok, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet Etnológiai Témacsoportjának tudományos munkatársa. Jelenleg az MTA Prémium posztdoktori kutatói program ösztöndíjasaként a szellemi kulturális örökség program jellegzetességeit, az „örökségesítés” folyamatát vizsgálom a mai Kínában. Mindezzel szoros összefüggésben folytatok kutatásokat a kínai vallás- és etnopolitikáról, illetve a történetírás, az identitásformálás és a nemzetépítés egybefonódásának kérdéséről.

Etnológusként mindezen kérdésköröket – választott tudományom módszertanának megfelelően – egy adott kínai etnikum, a mandzsu nyelvű sibék (ejtése: sive, sivék) etnonacionalista mozgalmainak esettanulmányain keresztül vizsgálom. Közel egy évtizeden átívelő terepmunkáimat a sibék között élve, többnyire Kína északi vidékein folytattam: a Belső-Mongol Autonóm Területen, Heilongjiang, Jilin, Liaoning és Qinghai tartományokban, illetve a Xinjiang Ujgur Autonóm Területen.

Ez utóbbi vidék Kína politikailag szigorúan őrzött területei közé tartozik, és igen keveseknek adatott meg, hogy ott hosszú időn átívelő kutatásokat folytassanak. Ezért, és mert önmagában véve a sibékről folytatott kutatásaim Kína kevésbé ismert világára nyithatnak ablakot, szeretném, ha munkásságom eredményei a világhálón keresztül minél nagyobb olvasóközönséghez eljutnának.

Ennek megfelelően honlapom elindítása elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy ismertessem kutatásaimat – mindazon kutatók bemutatásával egyetemben, akiknek munkássága szorosan kapcsolódik az enyémhez. Ugyanakkor fontosnak tartom azt is, hogy a széles olvasóközönségnek szánt ismeretterjesztő írásokon túl segítsem mások tudományos kutatásait. Ezért szeretném weblapomon közreadni annak a birtokomban megtalálható kínai és mandzsu/sibe nyelvű irodalomnak a bibliográfiáját, amely irodalom Magyarországról nehezen vagy egyáltalán nem érhető el. Ugyancsak szeretném mások számára hozzáférhetővé tenni a terepen készített fotóimat. Ezek az anyagok – a szerzői jogok tiszteletben tartásával – azon túl, hogy mindenki számára érdekesnek és informatívnak bizonyulhatnak, sokban segíthetik mások oktató- és kutatómunkáját.

Ám lévén, hogy az évtizedes – és jelenleg is zajló – kutatómunkám során hatalmas mennyiségű anyagot halmoztam fel, weblapom feltöltése csak folyamatosan történhet. Reményeim szerint így lassanként egy mindennél mélyrehatóbb kép fog kirajzolódni az Olvasó előtt Kína múltjáról és jelenéről – egy etnológus sajátos szemszögéből. Erre utalok a weblapom címében olvasható ejetun (ejtése: edzsetun) mandzsu szóval is, amelynek jelentése annyit tesz: feljegyzés, emlékkönyv, krónika.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.