Hagyomány és örökség Kínában

2021. április 13-án a Kőrösi Csoma Társaság meghívására tartottam előadást „Hagyomány és örökség Kínában. A kínai sibék családfaíró hagyományának örökségesítése” címmel. Az online előadást mintegy kilencvenen követték figyelemmel. Előadásomban Északnyugat-Kínába, a Xinjiang Ujgur Autonóm Terület Chabucha’er Sibe Autonóm Járásába kalauzoltam el a hallgatóságot. Ott, az Ötödik faluban él egy idős… Continue reading

Sámánok 2.0

2020. október 21-én „Sámánok 2.0” címen tartottam előadást a „Kína-kutatók a Károlin” című konferencián. A konferencia a KRE BTK Kínai Tanszék és a KRE Sinológiai Kutatócsoport szervezésében zajlott a Károli Gáspár Református Egyetemen, illetve az “online térben”. A konferencia célja az volt, hogy mindazon kutatók bemutassák saját kutatási területüket, akik… Continue reading

The Story of an Unborn Book

Új tanulmányom jelent meg “The Story of an Unborn Book: A case study on the heritagization of the Chinese Sibe genealogy writing tradition” címmel. A tanulmány a Taylor & Francis gondozásában, az Asian Ethnicity CAET folyóiratban jelent meg online 2020. július 20-án. Bővebb információért kattintson az alábbi linkre: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631369.2020.1793101

“Létből létbe” címmel nyílt meg a virtuális fotókiállításom

A "Létből létbe" című fotókiállításom plakátja

Létből létbe – Halottak és ősök a kínai sibék emlékezetében című fotókiállításom középpontjában a sibék kultúrájának egy jellegzetes alapvonása áll: a halottakról és az ősökről őrzött tudás kiemelkedő jelentősége, ami a vallásos rítusokon túl a sibék mindennapjait is áthatja. A kiállításnak az Országos Idegennyelvű Könyvtár (1056 Budapest, Molnár utca 11.)… Continue reading

Konferencia és terepmunka a kulturális örökség jegyében Kínában

Kínában az örökség, mint terminológiai konstrukció, igen sajátos keretek között formálódott, és a kulturális örökség fogalma csupán az új évezred elején vált elfogadottá a hivatalos dokumentumokban. Mára azonban a kulturális örökségről folytatott párbeszéd a társadalmi élet szinte minden szintjét áthatja, és a kérdés önmagától adódik: hogyan élik meg e folyamatot… Continue reading

Előadásom Koppenhágában “Egy meg nem született könyv története” címmel

Present Tense, Past Perfect? Narrative constructions of social representations in Central Eurasia címmel rendeztek workshopot 2019. március 28-29. között Koppenhágában. A rendezvényre, amelyen meghívott előadóként vettem részt, a Between Homogenization and Fragmentation: Textual Practises as Strategies of Intagration and Identity Maintenance among the Uyghurs of Xinjiang, China (20th–21st centuries) kutatási projekt keretében került… Continue reading

MEGJELENT – “A mártírium homályából” című monográfiám magyarul és angolul

Örömmel szeretnék tájékoztatni minden kedves érdeklődőt, hogy a 2016. január 19-én megvédett doktori értekezésem most már magyar és angol nyelven is hozzáférhető. Az értekezés magyar nyelven 2018. júniusában jelent meg “A mártírium homályából: Sibe ősök és hősök a kínai nemzetépítés oltárán” címen az MTA BTK Néprajztudományi Intézet, a PTE Néprajz… Continue reading

A HOLDÚJÉV ÉS AZ ŐSÖK ÁTKA

Kínában – mint sok helyütt Ázsiában és a világnak mindazon szegletében, ahol onnan származó emberek élnek – hamarosan a holdújévet ünneplik. Ehhez az ünnephez engem is nagyon kedves emlékek fűznek. 2012 januárjában éppen erre az ünnepre készülődött az a sibe földműves család, akiknek házába akkor beköltöztem, és akikkel hónapokon keresztül… Continue reading

MAGTÁR KÍNA NYUGATI VIDÉKÉN: A CHABUCHA’ER SIBE AUTONÓM JÁRÁS

A Chabucha’er (ejtése: Csápcsál) Sibe Autonóm Járás a Xinjiang Ujgur Autonóm Terület vidékén található – abban a tartományban, amelyről egy korábbi bejegyzésemben már írtam. A sibék itt élő csoportjai 1765-ben, a Nagy nyugatra telepítés során telepedtek le ezen a vidéken. E vidék neve a Qing-dinasztia bukását (1911) követően többször is… Continue reading

ŐSI ROMOK, SIVATAGOK, HEGYEK ÉS PUSZTÁK FÖLDJE: XINJIANG

Vannak helyek – falvak, városok, puszták és erdők, hegyek és völgyek –, amelyek földjén járva megszűnik az idő. Látjuk az embereket, akik ezeken a földeken élnek; látjuk ruháikat, telefonjaikat és autóikat, de mintha mindez csupán káprázat lenne. Mert van bennük valami ősi, valami más, ami elhomályosítja a jelen minden nyűgét,… Continue reading