MEGJELENT – “A mártírium homályából” című monográfiám magyarul és angolul

Örömmel szeretnék tájékoztatni minden kedves érdeklődőt, hogy a 2016. január 19-én megvédett doktori értekezésem most már magyar és angol nyelven is hozzáférhető.

Az értekezés magyar nyelven 2018. júniusában jelent meg “A mártírium homályából: Sibe ősök és hősök a kínai nemzetépítés oltárán” címen az MTA BTK Néprajztudományi Intézet, a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék és a L’Harmattan Kiadó közös gondozásában.

Monográfiám magyar nyelvű változatának címlapja

A mongoráfia angol nyelvű, átdolgozott változata 2019. februárjában jelent meg a Lit Verlag gondozásában “From the Mists of Martyrdom: Sibe Ancestors and Heroes on the Altar of Chinese Nation-Building” címen.

Monográfiám angol nyelvű kiadásának címlapja

Monográfiámban a kínai sibe etnikum 1764-ben egymástól elszakadt két nagy csoportjának újbóli kapcsolatfelvételét, sibe identitásuk újrafogalmazásának folyamatát követem nyomon az 1950-es évektől egészen napjainkig. Célom, hogy lépésről lépésre feltárjam az olvasó előtt: az ún. ‘nagy nyugatra telepítés’ eseménye hogyan vált történelemből mítosszá, a sibe nemzeti identitástudat egy olyan értelmezését hívva életre, amelyben a legfőbb identitásformáló erő mindmáig az ősökről őrzött tudás maradt.

Tiszta szívből köszönöm mindazok segítségét, akik monográfiám megjelenését lehetővé tették!

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?