Életrajzom

1978-ban születtem Budapesten, Csepelen. Felsőfokú tanulmányaimat A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán végeztem kínai nyelvi és kultúrtörténeti szakirányon (2007).

Kínában még e főiskola hallgatójaként, 2005-ben jártam először, amikor is egy államközi ösztöndíj keretében egy évig a Pekingi Nyelvi és Kulturális Egyetemen tanulhattam kínai nyelvet. Magyarországra visszatérve, a főiskolai szakdolgozatom megvédése után előbb egyetemi diplomát szereztem (2009) – tanulmányaimat továbbra is A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán folytatva -, majd  2009 és 2011 között főiskolai tanársegédként segítettem egykori tanáraim munkáját.

Időközben, 2009 őszén megkezdtem doktori tanulmányaimat is a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz – Kulturális Antropológia Programjának keretében. Itt Prof. Dr. Vargyas Gábor tanítványaként mélyedhettem el a kínai sibékre irányuló kutatásaimban.

A Pécsi Tudományegyetem intézményes hátterének köszönhetően több, a kutatásaimat segítő ösztöndíjat nyertem el. Előbb 2010-ben a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat, amelynek keretében a pekingi Központi Nemzetiségi Egyetem Nemzeti Kisebbségek Régi Nyomtatványainak Kutatóintézetében tanultam mandzsu nyelvet. Később 2013-ban, a Campus Hungary Programnak köszönhetően folytattam féléves szakmai gyakorlatot a Xinjiang Ujgur Autonóm Terület Chabucha’er Sibe Autonóm Járási Kulturális Központban. Majd 2014-ben ismét a Campus Hungary Program ösztöndíjasaként folytattam kutatásokat az ugyancsak a Xinjiang Ujgur Autonóm Területen belül található Ili Tanárképző Főiskolán.

Ezek az ösztöndíjak lehetőséget adtak arra is, hogy kapcsolatot építsek ki a kutatásaim megvalósulásának szemszögéből fontosnak tekinthető kínai felsőoktatási intézményekkel. Így 2011 és 2012 között a Xinjiangi Tanárképző Egyetem Etnológiai és Szociológiai Intézetében, 2012 és 2013 között a Daliani Nemzetiségi Intézet Északkeleti Nemzeti Kisebbségek Történeti és Kulturális Kutatóközpontjában, 2014 és 2016 között pedig az Ili Tanárképző Főiskola Kínai Sibe Nyelvi és Kulturális Kutatóközpontjában folytathattam kutatásaimat vendégkutatói státuszban.

Terepmunkáimat ösztöndíjas kötelezettségeim mellett kezdtem meg 2010-ben, és kisebb-nagyobb megszakításokkal (2010 és 2014 között) összesen 33 hónapot töltöttem el a sibék között. Kutatásokat folytattam a Belső-Mongol Autonóm Területen, Heilongjiang, Jilin, Liaoning és Qinghai tartományokban, illetve a Xinjiang Ujgur Autonóm Terület vidékén. Ez utóbbi tartományba az intenzív terepmunkákon túl később is visszatértem, hosszú hónapokra – mi több, disszertációmat is itt élve írtam meg.

Hegyek között Xinjiangban (Sárközi Ildikó Gyöngyvér felvétele, Xinjiang, 2012)

Magyorországra 2016-ban tértem vissza, hogy az adott év januárjában megvédjem A mártírium homályából. Sibe ősök és hősök a nemzetépítés oltárán című értekezésemet.

A doktori cím megvédése után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi és Politikatudományi Intézet Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoportjában kezdtem el dolgozni – előbb külső munkatársként, majd 2017 tavaszi szemeszterében tudományos segédmunkatársként.

Még ebben az évben, 2017-ben nyertem el a Magyar Tudományos Akadémia Prémium posztdoktori kutatói ösztöndíját. Ennek köszönhetően lettem a mai HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet Etnológiai Osztályának tudományos munkatársa. Kutatásaim akkor a kínai szellemi kulturális örökség program nemzetépítésben betöltött szerepének, az örökségesítés folyamatának vizsgálatára irányultak.

2017 és 2018 között már a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének munkatársaként végeztem oktatómunkát a Xinjiangi Tanárképző Főiskola Etnológiai és Szociológiai Intézetében. Voltaképpen e két intézmény tette számomra lehetővé, hogy terepmunkáimat 2019-ig folytathassam Kínában.

Jelenleg a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal “OTKA” fiatal kutatói kiválósági program 2020. évi nyerteseként folytatok kutatásokat az örökségesítés és a szekularizáció összefonódásának kérdéséről, különös tekintettel Kínára. Ezzel szoros párhuzamban vizsgálom a kínai vallás- és etnopolitikát, illetve a történetírás, az identitásformálás és a nemzetépítés kapcsolatát – immáron a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársaként.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.